سرور مجازی ایران

میزبانی شده در دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد

IR-SSD-1GB 0 موجود است • 1Core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB SSD
 • 1000 Mbit/s-Port Connection
 • Windows,Linux, Etc OS
IR-SSD-2G 3 موجود است • 2vCore CPU
 • 2GB Ram
 • 30GB SSD
 • 1000 Mbit/s-Port Connection
 • Windows,Linux, Etc, OS
IR-SSD-4G 11 موجود است • 3vCore CPU
 • 4GB DDR3 Ram
 • 60GB SSD
 • Windows,Linux,MikroTik, Etc, OS
IR-SSD-6G 9 موجود است • 4Core CPU
 • 6GB Ram
 • 70GB SSD H.D.D
 • Windows,Linux, Etc OS
IR-SSD-8G • 4Core CPU
 • 8GB Ram
 • 90GB SSD
 • Windows,Linux, Etc OS