سرور مجازی ایران

میزبانی شده در دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد

IR-SSD-1G • 1Core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB SSD
 • 1000 Mbit/s-Port Connection
 • Windows,Linux,MikroTik, Etc, OS
IR-SSD-2G • 2Core CPU
 • 2GB Ram
 • 30GB SSD H.D.D
 • 1000 Mbit/s-Port Connection
 • Windows,Linux,MikroTik, Etc, OS
IR-SSD-4G • 3vCore CPU
 • 4GB DDR3 Ram
 • 60GB SSD
 • Windows,Linux,MikroTik, Etc, OS
IR-SSD-6G • 4Core CPU
 • 6GB Ram
 • 70GB SSD H.D.D
 • Windows,Linux,MikroTik, Etc, OS
IR-SSD-8G • 4Core CPU
 • 8GB Ram
 • 90GB SSD
 • Windows,Linux,MikroTik, Etc, OS